Wetenschappelijk

Positieve (sport) psychologie in tijden van COVID-19. Sportgericht nummer 2, 2020. Download Sport, Psychologie en COVID-19.

Briefen en de-briefen in elite teams (politie/defensie) en teamsport.  In sportgericht magazine 1 van 2020.

Frontlinie training bundel: een bundel van 17 artikelen over de training van first responders. Geschreven door Erik Hein (2019).

Werken aan weerbare sporters Deel 2: Sterker door zelfreflectie.. Sportgericht nr. 5 | 2019 – jaargang 73.

Werken aan weerbare sporters. Deel 1: Een positieve kijk op stress en tegenslagen. Sportgericht nr. 4 | 2019 – jaargang 73.

Beyond-the-split-second: De kunst van het optimaal presteren onder druk. Erik Hein en Ruben Verlangen. Vakblad Ambulance zorg, officieel orgaan van de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg. Maart 2019.

Artikel Venticare Magazine presteren onder druk op de Amulance!

Elf inzichten voor de sportpedagogiek. Vakblad sportgericht februari 2019.

Sportpedagogiek: van hoe naar waartoe! Vakblad sportgericht 2018, nr 5.

Presteren onder druk: van wetenschap naar praktijk. Vakblad sportgericht 2018, nr 3.

Fysiek ingrijpen als docent: hoe doe je dat?

Play different: creativiteit in de sport. Sportgericht 2018 nummer 1Download

Spelgericht trainen: van Tactische uitdaging naar Technische oplossing. Sportgericht 2017, nummer 3.

Motorische Toolbox: impliciet motorisch leren in kickboksen en bij politie agenten. Richting Sportgericht nr 1, 2017

Meester of slaaf van de (sport) technologie. Een ethische bezinning. Sportgericht nr. 5, 2017!

Leermomenten. Van wetenschap naar praktijk! Richting Sportgericht nr 1, 2017.

Mentale Weerbaarheid en presteren onder druk. Sportgericht nr 5 2014

In de ban van de Ring (2). Fysieke training voor Kickboksen: Periodiseren van de training. Richting Sportgericht nr 1, 2014.

In de ban van de Ring (1). Fysieke training voor Kickboksen vanuit handelingstheoretisch perspectief. Richting Sportgericht nr 6, 2013.

Crossfittraining voor Tactische Atleten. Richting Sportgericht, nr 6. 2012.

Religious involvement and 6-year course of depressive symptoms in older Dutch citizens: results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam. J Aging Health. 2004;16(4):467-89.

Populair Wetenschappelijk

Fit to protect: fysieke training voor arrestatieteams. H. Kraaijenhof en E.Hein. Vakblad krachttraining KNKF. Editie 18.

Fit to Serve. Hein E. en Kraaijenhof, H. Vakblad krachttraining KNKF.

Het Kracht Revalidatie Systeem (KRS). Vakblad Krachttraining KNKF.

Kickboksen als pedagogisch trefspel. KVLO LO magazine 2017

Sport and Fitness Magazine

Ik schreef jaren voor sport en fitness magazine over enorm veel onderwerpen: training, fitness, voeding, yoga en vechtsport. Het is teveel om allemaal up te loaden. Hier wat voorbeelden van mijn artikelen.

Crossfit Strongman training/ Concentric Only training

 

Hoe kies je een Multivitamine/ Power Yoga

 

Ringsport Magazine

Ik schrijf al meer dan 10 jaar voor dit vechtsport tijdschrift over vechtsporttraining, fitness, voeding en nog veel meer. Enkele voorbeelden.

Mijn voorpagina artikel: Interview Jason Wilnis en rechts mijn Crossfit Games 2016 artikel!