Mentale kracht politie

Mentale kracht politie

Ik heb zelf veel geleerd en genoten van het trainings-programma Mentale Kracht (MK) Politie. Zowel als cursist als IBT docent. Onderzoek schetst een negatiever beeld. Zeer recent kwam het artikel “Effects of Mental StrengthTraining for Police Officers: a Three-Wave Quasi-experimental Study” uit.

Ondezoek naar het effect van MK training op mentale weerbaarheid (resilience)

Doel van de studie

Hypothese 1: groep die MK training krijgt (n=138) scoort hoger op mentale weerbaarheid dan decontrole groep die geen MK training heeft gekregen (n=167) 

Hypothese 2: MK trainings groep scoort lager op post training mentale gezondheid problemen dan de controle groep

Methode

Experimentele groep kreeg MK training en werd vooraf, na 3 en naar 9 maanden getest.

Controle groep kreeg geen MK training maar werd eveneens vooraf, na 3 en naar 9 maanden getest.

Meetinstrumenten

De MST, the MentalToughness Questionnaire-48 (MTQ-48) en de the Resilience Scale-nl (RS-nl) werden gebruikt voor het meten van mentale weerbaarheid (resilience).

Resultaten

  1. MK training heeft geen effect op de mentale weerbaarheid (resilience) van agenten
  2. MK training heeft geen effect op de mentale gezondheid van agenten
  3. Agenten geven aan dat de training geen effect heeft gehad op hun mentale weerbaarheid(resilience)

Discussie punten

  1. MK werd in het leven geroepen omdat agenten mentale problemen zouden hebben (verminderde mentale weerbaarheid en problemen mentale gezondheid waaronder PTSS). Uit de studie blijkt dat het prima gesteld is met de agenten die deelnamen aan de MK training. Maar ook een kleine groep MK deelnemers die lager scoorden op mentale weerbaarheid ondervonden geen effect van de MK training op hun mentale weerbaarheid
  2. Mentale weerbaarheid is een sportpsychologisch construct. De vraag is of dit zomaar toe te passen is in een beroepsgroep als de politie? De onderzoekers zeggen: “However, it is also apparent that the main concern of athletes in stressful circumstances is not to safeguard the safety of themselves or others, as is the case for police officers. The absence of effects might be induced by the incorrectness of translating the athletes’ competitive circumstances, to the police circumstances of handling critical incidents”. 
  3. Het is de vraag of mentale weerbaarheid (Resilience) de meest effectieve keuze is om agenten beter te leren omgaan met stressvolle situaties. De onderzoekers suggereren dat interventies op andere gebieden wellicht effectiver zijn: “Taken together, these reviews show that proof of resilience enhancement training for law enforcement is ambiguous in its outcomes and previously applied study designs are lacking robustness”.
  4. Uitvoering van de training. Door het groepstraining format kan er niet worden aangesloten bij de leer/ontwikkelings behoefte van de individuele deelnemer. Dit kan een reden zijn waardoor de MK training niet effectief is gebleken. Ook de duur en intensiteit van de training ( te kort) word door de auteurs genoemd als een mogelijke reden dat de MK training niet effectief is gebleken.
  5. Waardering van de MK training in relatie tot verberen mentale weerbaarheid is laag zo niet negatief: “ At both follow ups, a large majority of respondents felt that the training  did little or nothing in adding to their ability to deal with the impact of policework (86.9 and 88.4%, respectively) and/or enhancing their resilience (84.0 and84.7%). Furthermore, only a minority of participants felt they were taught new things (37.3 and 32.9%, respectively).

Aanbevelingen

Allereerst het advies van een van de auteurs van dit onderzoek n.a.v. mijn vraag naar aanbevelingen toekomstige trainingen: “in ieder geval zou ik je willen meegeven te beginnen met vast te stellen wat het probleem is wat je zou willen verhelpen of voorkomen”. De basics van elk interventie programma. Les 1 opleidingskunde.

Transfer van soft skill training:

Bij het ontwerp en de uitvoering van een trainingsprogramma moet er goednagedacht worden over welke factoren de transfer van de training naar het werkbevorderen en belemmeren. In een volgende blog ga ik hier verder op in aan de hand van recent verschenen onderzoek naar de transfer van trainings programma’s. 

Please follow and like us:
ErikHein

Reacties zijn gesloten.