Cijfers over vechtsport 2017!

Cijfers over vechtsport 2017!

In de actuele en belangrijke publicatie ‘cijfers over vechtsport: een inventariserende studie naar beoefening, aanbod, evenementen en veiligheid van full-contact vechtsporten in Nederland’ beantwoorden de onderzoekers de volgende vragen:

 • Hoeveel mensen nemen er deel aan deze vechtsporten en wie bieden deze vechtsporten aan?
 • Wat zijn de kenmerken van beoefenaars en aanbieders?
 • Bij welke bonden/organisaties zijn aanbieders en beoefenaars aangesloten?
 • Welke gegevens zijn beschikbaar betreffende wedstrijden in ringcontactsporten, zoals aantal gala’s en veiligheid?
 • Op welke wijze zouden de ingezette maatregelingen in het kader van de regulering van de full- contact vechtsportsector in de toekomst gemonitord kunnen worden

Enkele conclusies:

 • De full-contact vechtsporten kick-/thaiboksen en mixed martial arts kennen in Nederland een toenemende populariteit
 • De meerderheid (zo’n 60-70 procent) van de ongeveer 200 jaarlijkse vechtsportgala’s vindt onder auspiciën van de FOG – sectie RCS plaats.
 • Kick-/thaiboksen kent vanaf 2000 een sterke groei onder 12-34-jarigen, terwijl de populariteit van judo, karate en taekwondo de afgelopen jaren stabiel bleef. Naar schatting bedraagt het aantal 12-34-jarige deelnemers aan ringcontactsporten minimaal 50.000.
 • In grootstedelijke gemeenten als Amsterdam, behoort vechtsport tot de tien meest populaire sporten onder jongeren, vooral onder mannelijke, niet-westerse migranten.
 • Qua blessurerisico blijken vechtsporters (inclusief judo) relatief vaak letsel op te lopen dat leidt tot behandeling op een spoedeisende-hulpafdeling. Het is niet bekend wat het aandeel thai-/kickboksers binnen deze groep is.

Vier aanbevelingen voor verdere monitoring en evaluatie in het kader van het voortgezette beleid rondom regulering van de vechtsport:

 • Beter in kaart brengen landelijke vechtsportdeelname
 • Meer zicht op vechtsportaanbieders
 • Verdiepend onderzoek sportscholen
 • Inventarisatie lokaal beleid organisatie vechtsportgala’s
Please follow and like us:
ErikHein

Reacties zijn gesloten.