Mijn Boek: WAR of Art

Mijn Boek: WAR of Art

“Creative work is a gift to the world and every being in it. Don’t cheat us of your contribution. Give us what you’ve got.”

Ben jij op aarde om mensen te laten genieten van je woorden, je muziek of je sportprestaties? Ben jij hier om anderen te helpen, kanker te genezen of mooie kunst te maken? En je hebt het niet gedaan? Dan doe je niet alleen jezelf tekort maar ons ook volgens The WAR of ART.

Voor iedereen die wil creeren: dit is een prachtig boek. Ik heb het in een avond uit gelezen en heb er nog steeds energie van. Het boek is te mooi en er staan teveel inspirerende teksten in om samen te vatten. Ik wil er 5 met je delen omdat ze zo mooi zijn, maar er zijn veel meer!

De titel

De titel is een woordspeling op het klassieke The Art of War van Sun Tzu. Het onderwerp is het gevecht van een ieder van ons die iets wil creeeren –  de schrijver, schilder, musicus, de sporter enz. -tegen wat Pressfield “resistance” oftewel ‘verzet’ noemt.

Verzet is die anonieme, vaak onzichtbare en zich in allerlij gedaanten verhullende ‘vijand’ die in actie komt als je gaat zitten om datgene te doen waarvoor je hier op aarde bent. Verzet verslaan is het doel van de innerlijke strijd: de War of Art, de strijd om te creeeren.

Big Idea 1: Deel je Talent/Gave

Ik kan het niet beter dan Pressfield zelf als hij zegt: “Are you a born writer? Were you put on earth to be a painter, scientist, an apostle of peace? In the end the question can only be answered by action. Do it or don’t do it.

It may help to think of it this way. If you were meant to cure cancer or write a symphony or crack cold fusion and you don’t do it, you not only hurt yourself, even destroy yourself. You hurt your children. You hurt me. You hurt the planet. You shame the angels who watch over you and you spite the Almighty, who created you and only you with your unique gifts, for the sole purpose of nudging the human race one millimeter farther along its path back to God. Creative work is not a selfish act or a bid for attention on the part of the actor. It’s a gift to the world and everything in it. Don’t cheat us of your contribution. Give us what you’ve got.”

Droom je om een boek te schrijven, de Crossfit Games te winnen of het beste Weerbaarheid instituut ter wereld neer te zetten? En is het nog niet gelukt? Maak kennis met ‘resistance’!

 

Big idea 2: Versla je grootste Vijand!

Ben je een schrijver zonder boek? Een atleet zonder overwinningen? Droom je van een eigen zaak die je niet hebt? Dan weet je wat ‘verzet’ is. Dat wat er tussen jou en je droom staat.

Verzet is intern, weet dat. We denken vaak dat het onze relaties, onze baas, onze omgeving etc etc is dit tussen ons en onze wensen in staat. Nee, fout…verzet komt vanuit intern..the enemy from within.

Verzet is onzichtbaar, je kunt hem niet zien, niet aanraken, niet horen. Maar wel voelen: het is dat wat ons van ons belangrijkste werk houdt.

Verzet is goed in bondgenoten zoeken: vanaf het moment dat we ons echte leven gaan leiden probeert ‘verzet’ zich via anderen en onze omgeving tot stilstand te brengen. De omgeving – lees verzet – zal ons wijsmaken dat we moeten stoppen met onze ambities.

Uitstel gedrag is de meest voorkomende vermomming van Verzet: we zeggen makkelijker dat we onze droom morgen wel gaan halen dan dat we zeggen dat we het nooit gaan doen.

Verzet voedt zich met angst: verzet heeft geen kracht uit zichzelf maar voedt zich met onze angst en twijfel. Weet dat en overkom je angst. FEAR: false evidence appearing real!

“The writer is an infantryman. He knows that progress is measured in yards of dirt extracted from the enemy one day, one hour, one minute at a time and paid for in blood”

Big idea 3: De amateur verus de Pro!

“An amateur is an artist who loses out to Resistance, A professional is an artist that beats Resistance, daily”.

De amateur speelt voor plezier, de pro om te blijven. De amateur speelt part time, de pro full time. De amateur is een weekend warrior, de pro shows up 7 dagen per week. De Pro is zo verbonden met zijn droom en zijn werk dat hij of zij zijn leven er aan wijdt.

De Professional accepteert geen excuses en neemt zowel succes als tegenslag niet persoonlijk.  Hij kan niet anders dan zijn pad volgen en zijn werk doen. Hij of zij kan zich niet veroorloven lof of smaad van anderen zijn innerlijke vuur te beinvloeden. Zoals de Gita zegt: we hebben alleen recht op ons werk, niet op het fruit van ons werk. De Pro is zijn eigen maatstaf: Winnen of Leren is zijn motto.

 A Professional schools herself to stand apart from her performance, even as she gives herself to it heart and soul.”

Big idea 4: Do the Work

Het is niet het schrijven wat zwaar is, maar gaan zitten om te schrijven. Wat ons weerhoudt om te gaan zitten is ‘verzet’. Het is niet de training of het studeren wat zwaar is, maar de vastberadenheid om het gewoon te doen. Ziek, zwak, misselijk, druk, niet in vorm, teveel aan je hoofd…ga zitten en Do the work.

“Nothing else matters except sitting down every day and trying. Why is this so important? Because when we sit down day after day and keep grinding, something mysterious starts to happen. The process is set into motion by which, inevitably and infallibly, heaven comes to our aid. Unforeseen forces enlist in our cause; serendipity reinforces our purpose.”

Big idea 5: het werk alleen is genoeg!

“We must do our work for its own sake, not for fortune or attention or applause.” . Ik kan niet anders dan doen wat ik doe. Dat is de spirit van degene die zijn eigen leven leid. In een prachtige instagram post zag ik onlangs Robbert Wolters het volgende zeggen n.a.v. zijn hartaanval en zijn training: as long as I am breathing I will be lifting…this is not something I do, this is what I am. Het werk zelf is wat wij doen, het proces is waar we van genieten. Bovendien weten we dat alles wat we doen uit die ene grote oorsprong komt en daar ook weer terug keert:

 

“We were put here on earth to act as agents of the Infinite, to bring into existence that which is not yet, but which will be, through us. To acknowledge that reality, to efface all ego, to let the work come through us and give it back freely to its source, that, in my opinion, is as true to reality as it gets.”

 

Tot slot

Tot slot laat ik pressfield nog een keer aan het woord wanneer hij ons aanspoort het werk te doen ondanks dat we bang en onzeker zijn:

Here’s what it comes down to in the end: It doesn’t matter whether your goals are entrepreneurial or whether they’re artistic, if you want to tap into the highest version of yourself, then you need to: Feel the fear and do your work in spite of it… Figure out whatever territory you operate best within — whether that’s a stage, an office, or an Olympic swimming pool is totally up to you. It’s just important that you figure it out. Because if we want to live the happiest, most creative, and most inspiring lives we’re capable of living — then we’ve got to tap into our highest point of contribution… And in order to do that — in order tap into the best part of ourselves — we’ve got to push past Resistance, become dedicated Professionals, and show up every single day — ready and willing — to DO OUR. WORK.

Please follow and like us:
ErikHein

Reacties zijn gesloten.