Boek: een bewogen fundament

Boek: een bewogen fundament

bewogen

Veel discussies in de sportwetenschap en sporttraining zijn voortzettingen van veel oudere discussies vanuit onder andere de filosofie. Als je deze discussies niet kent loop je het risico ze morgen met veel vuur te herhalen en in dezelfde extreme valkuilen te stappen.

Vragen die in het boek aan bod komen hebben in de historie tot heel verschillende antwoorden en dus ook tot heel verschillende accenten in onderzoek en training kunnen leiden. Een bewegingswetenschapper die al dan niet impliciet Descartes volgt en aanneemt dat het menselijk lichaam een machine is, komt immers tot andere vragen en antwoorden dan iemand wiens denken meer geworteld is in de evolutietheorie van Darwin.

Denk aan bv:

– Is bewegen bijvoorbeeld het resultaat van een brein dat een lichaam aanstuurt?
– Is menselijk bewegingsgedrag volledig te verklaren door de natuurkunde en biomechanica?
– Kunnen we het gedrag van mensen met dezelfde concepten verklaren als dat van dieren?
– Is het lichaam een passief instrument dat aangestuurd door het brein reageert op de omgeving of heeft het lichaam een eigen intelligentie?

– Zijn dieren machines, zoals Descartes in de zeventiende eeuw heeft geopperd? En zo ja, kunnen we hun bewegingen dan verklaren in termen van de mechanica? Hebben we voor het begrijpen van menselijk bewegen andere concepten nodig dan voor het begrijpen van dierlijk gedrag?

Voor iedereen die niet bang is voor een stukje filosofie en die breder wil kijken dan spieren, reps en sets! Een bewogen fundament!

Please follow and like us:
ErikHein