Alle berichten door op ErikHein

De kunst van het vragenstellen

Vragen stellen is de basis van ons werk als coach, psycholoog, rechercheur, onderhandelaar enzovoorts. Vragen stellen is een kunst en wetenschap wat je voor een deel kunt leren. Veel communicatie is eerder zenden en invullen dan luisteren en vragen stellen is mijn eigen ervaring. Ben er zelf meer dan schuldig aan. Maar de kunst van het vragen stellen is zo gaaf!

Meer lezen

Nieuw artikel in ambulance vakblad

Beyond the split second

Samen met verpleegkundige Ruben Verlangen schreef ik een artikel over presteren onder druk voor het vakblad ambulance zorg. Binnen de ambulance-zorg is bij verschillende RAV’en aandacht voor verwerking van stress na een hulpverlening door middel van bedrijfsopvangteams (BOT). Er is echter minder aandacht hoe om te gaan met druk tijdens de hulpverlening: het moment waarop je optimaal moet presteren. Wat dat betreft lijkt ambulancezorg op topsport. In dit artikel gaan we in op de effecten van druk en hoe je deze kunt reguleren, met af en toe een link naar de topsport.

Training en trauma

Mijn amygdala slaapt nooit. Altijd strak ingesteld. Resultaat van een gewelddadige jeugd. Mijn these: weerbaarheid is een herinnering.

Voor trainers: welke herinneringen creëer jij bij deelnemers aan jouw training? Die van angst/dreiging of die van zelfvertrouwen/challenge mindset?

Meer lezen

Mentale kracht politie

Ik heb zelf veel geleerd en genoten van het trainings-programma Mentale Kracht (MK) Politie. Zowel als cursist als IBT docent. Onderzoek schetst een negatiever beeld. Zeer recent kwam het artikel “Effects of Mental StrengthTraining for Police Officers: a Three-Wave Quasi-experimental Study” uit.

Ondezoek naar het effect van MK training op mentale weerbaarheid (resilience)

Doel van de studie

Hypothese 1: groep die MK training krijgt (n=138) scoort hoger op mentale weerbaarheid dan decontrole groep die geen MK training heeft gekregen (n=167) 

Hypothese 2: MK trainings groep scoort lager op post training mentale gezondheid problemen dan de controle groep

Methode

Experimentele groep kreeg MK training en werd vooraf, na 3 en naar 9 maanden getest.

Controle groep kreeg geen MK training maar werd eveneens vooraf, na 3 en naar 9 maanden getest.

Meetinstrumenten

De MST, the MentalToughness Questionnaire-48 (MTQ-48) en de the Resilience Scale-nl (RS-nl) werden gebruikt voor het meten van mentale weerbaarheid (resilience).

Resultaten

Meer lezen

White belt again

White Belt again: power from vulnerability!

Recently I put on my white belt BJJ after being introduced to this martial art in 1995 by Remco Pardoel. Ready to tap, learn and grow. Fifteen years ago I started as a police defensive tactics and firearms instructor. White belt, knew nothing. Looked upon by some as a outsider, but that is part of being a white belt. Push through, improve. Listen and learn. Invested hearth and soul, many mistakes, became better and better and learned a lot. Made friends, lost friends. Seven times down, eight times up. The mindset of a white belt.

White belt again and again! Meer lezen

Mentale training op een andere manier!

In het mooie artikel ‘Gedachtentraining … maar dan anders’ (Van controledrang naar acceptatie) beschrijft voormalig topsporter Berber van de Berg een nieuwe veelbelovende methode om om te gaan met ‘negatieve gedachten’ die een (top) sport prestatie verhinderen.

Berber van den Berg bedreef als turnster vijftien jaar topsport, met een Olympische nominatie (2004). Ze is als psycholoog afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en deed in 2012 een minor sportpsychologie aan de Bangor University (Wales). Dagelijks helpt ze (top)sporters om mentaal nog sterker te worden (www. mentaalsterk.com).